Historyczne Poszukiwania Emblematów


Najróżniejsze źródła donoszą o próbach odnalezienia haftowanych emblematów w czasach prehistorycznych. Archeolodzy sprzeczają się o to czy kilkadziesiąt tysięcy lat temu ludzie zdobili swoje stroje haftami i naszywkami. Nie ulega wątpliwości, że stroje historyczne z tego okresu posiadały różne ozdobniki wykonane z kości lub drewna, jednak brak jakichkolwiek dowodów, że mogły to być hafty bezpośrednio na odzieży lub emblematy później do odzieży doszywane.

Niewątpliwie zagadnienie jest ciekawe i warto się nim zainteresować aby określić mniej więcej okres, w którym zaczęto stosować tą formę zdobienia koszulek. Na razie niestety nie ma na to żadnych dowodów. Pierwsza zachowane do dziś hafty pochodzą z antyku, głównie z Azji. Interesują nas jednak czasy o wiele odleglejsze.